(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 9 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Tân Yên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Liên danh Công ty TNHH Ngọc Thơ - Lam Sơn - Phúc Minh - Công nghệ Quốc gia được lựa chọn, với giá trúng thầu là 124,025 tỷ đồng, giá gói thầu là 125,653 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu là 480 ngày. Đây cũng là nhà thầu duy nhất tham dự Gói thầu, thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Công ty TNHH Ngọc Thơ - nhà thầu đứng đầu Liên danh, có địa chỉ tại Bắc Giang. Từ tháng 11/2015 đến nay được công bố trúng 37 gói thầu, tất cả đều ở Bắc Giang. Trong đó, tháng 6 vừa qua Ngọc Thơ trúng gói thầu hơn 15 tỷ đồng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các Trường THPT Lạng Giang số 2, THPT Lạng Giang số 3 cũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Cùng thời điểm này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 9 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Gói thầu này cũng đấu thầu qua mạng và chỉ có 1 nhà thầu tham dự là Liên danh 7 thành viên do Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại và Sản xuất Đông An đứng thầu. Gói thầu này có giá hơn 155 tỷ đồng, giá trúng thầu là 151 tỷ đồng.