Giải ngân vốn TPCP mới đạt 23% kế hoạch năm

(BĐT) - Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước (KBNN), từ đầu năm đến hết ngày 25/7/2016, KBNN đã thanh toán cho các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) 9.331 tỷ đồng. So với kế hoạch vốn TPCP năm 2016 là 41.141 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân qua KBNN mới đạt 23%.

Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn TPCP Trung ương quản lý chỉ đạt 18% trên tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 21.164 tỷ đồng. 2 bộ có kế hoạch vốn TPCP năm 2016 lớn hàng đầu là Bộ GTVT và Bộ NN&PTNT đang có mức chênh lệch khá lớn về tỷ lệ giải ngân. Cụ thể, kế hoạch vốn TPCP năm 2016 giao Bộ GTVT là 16.605 tỷ đồng, nhưng giải ngân 7 tháng mới được 2.234 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 13%. Bộ NN&PTNT được giao kế hoạch vốn TPCP 3.684 tỷ đồng, giải ngân 7 tháng được 1.356 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 37%.

Nguyệt Minh