Ban hành quy định đấu giá 89.500 tấn đường

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có Thông tư số 05/2017/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/6 đến ngày 31/12/2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thông tư nêu trên áp dụng đối với các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2017.

Về nguyên tắc đấu giá, Thông tư chỉ rõ, việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 được thực hiện thông qua Hội đồng Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Thủ tục nhập khẩu đường chỉ được thực hiện sau khi có báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng Đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá. Khi làm thủ tục nhập khẩu đường, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, thương nhân xuất trình văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương với Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Trung Hiếu