Ocean Group đặt kế hoạch lãi 188 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Đại dương (Ocean Group, mã chứng khoán OGC) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 30/6.
Ocean Group đặt kế hoạch lãi 188 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Ocean Group  cho biết, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 của Công ty đạt hơn 1.133 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2016. Giá vốn bán hàng giảm 25% kéo theo lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng lên 614 tỷ đồng.

Năm 2017, Ocean Group ghi nhận doanh thu tài chính giảm mạnh so với năm 2016, từ 56 tỷ đồng xuống còn 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng giảm mạnh, chỉ còn 3,6 tỷ đồng so với 191 tỷ đồng năm 2016. Đáng lưu ý, năm 2016 việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bị lỗ hơn 71,2 tỷ đồng, nhưng năm 2017 Ocean Group đã lãi 117,8 tỷ đồng.

Dù vậy, chi phí quản lý doanh nghiệp cao, lên đến hơn 1.017 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 411 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Ocean Group âm hơn 471,4 tỷ đồng, thấp hơn so với khoản lỗ năm 2016 (794 tỷ đồng). Như vậy, tính tới hết năm 2017, lỗ lũy kế của Công ty là hơn 2.884 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, tổng nợ phải trả của Ocean Group là 4.510 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 2.640 tỷ đồng và nợ dài hạn là hơn 1.870 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2018, theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, Ocean Group đặt mục tiêu đạt 1.393 tỷ đồng doanh thu, chi phí 1.152 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 241 tỷ đồng và 188 tỷ đồng.

Ocean Group cho biết, bất động sản, kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng vẫn là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2018. Đối với các dự án bất động sản, Công ty tiếp tục triển khai dự án hiện có là Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cho thuê tại 25 Trần Khánh Dư (Hà Nội), song song với đó là tìm kiếm đối tác chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh thực hiện Dự án. 

Bên cạnh đó, Ocean Group sẽ thoái vốn tại các dự án hiệu quả không cao như Can Lộc, Licogi 19, Lega Fashion House…; thoái vốn ở các công ty hoạt động không hiệu quả như ONRC, PVR, Sở Giao dịch hàng hoá Infocomex, hoàn thành công tác thoái vốn tại Vietcom và OCS theo phương án xử lý khoản nợ của Công ty tại NCB như đã thống nhất…

Minh Tuấn