Ngày 25/5: Có 5/371 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 371 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/5/2016. 
Ngày 25/5: Có 5/371 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 25/5: Có 5/371 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 366 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/5/2016; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/5/2016 đến 07 giờ 30 ngày 06/6/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/5/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai bảo đảm dự thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu tư vấn, Sở Công Thương tỉnh Đăk Lăk yêu cầu bảo đảm dự thầu. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bảo đảm dự thầu được áp dụng với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. 

Bán HSYC với giá cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, Ban QLDA 4 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) nêu giá bán 1 bộ HSYC là 2.000.000 đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán 1 bộ HSMT, HSYC (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với HSMT và 1.000.000 đồng đối với HSYC.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan