Đấu giá tài sản Lô vật tư thiết bị điện thanh lý

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội  tổ chức bán đấu giá tài sản do Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội ủy quyền:

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

Tài sản bán đấu giá: Lô vật tư thiết bị điện thanh lý.

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT: 9.555.593.207 đồng.    

(Chín tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm chín ba nghìn, hai trăm linh bảy  đồng).

Danh mục chi tiết tài sản được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản.

2. Phương thức bán đấu giá: Bán cả lô, không bán lẻ, bán theo hiện trạng tài sản như khách hàng đã xem xét.

3.  Kế hoạch bán đấu giá:

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ khi thông báo đến trước 16h00 ngày 13/9/2016.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Ngày 13/9/2016.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14/9/2016 tại kho Đại Thanh - Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Thời gian đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước: Ngày 15/9/2016.

- Thời gian bán đấu giá: Ngày 16/9/2016.

- Địa điểm bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Số 2 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. 

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội,

Số 2 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội (Trong giờ hành chính) - ĐT: 0433.501225.