Ngày 28/3, lãnh đạo huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, trong số 26 tỷ đồng vừa thu được từ việc bán cây sưa tại Đình Đông Cốc sẽ trích 17 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân, cụ thể mỗi người dân sẽ được nhận 10 triệu đồng.
Cây sưa ở Đình làng Đông Cốc đã bị hạ giải, bán đấu giá 26 tỷ đồng.

Cây sưa ở Đình làng Đông Cốc đã bị hạ giải, bán đấu giá 26 tỷ đồng.

Như đã đưa tin, cây sưa hơn 200 tuổi tại đình làng Đông Cốc (xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) vừa được chính quyền xã Hà Mãn và người trúng thầu phiên đấu giá cuối năm 2016 tiến hành chặt hạ vào ngày 25/3.

Ngay từ sáng ngày 25/3, nhận được thông tin hạ giải cây sưa, nhiều người dân thôn Đông Cốc đã kéo đến đình làng. Cây sưa hơn 200 tuổi tại đình làng Đông Cốc đã được chặt hạ trước sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong thôn.

Ngày 28/3, lãnh đạo huyện Thuận Thành cho biết, người trúng đấu giá vào ngày 7/12/2016 với số tiền 24,5 tỷ đồng, người này hỗ trợ thêm 1,5 tỷ đồng, tổng số tiền là 26 tỷ. Được các cấp có thẩm quyền chấp thuận, Ban Cộng đồng dân cư thôn Đông Cốc được thành lập và thống nhất với nhân dân trong thôn, hỗ trợ trực tiếp 17 tỷ đồng cho nhân dân, theo đó mỗi khẩu nhận 10 triệu đồng. Số tiền còn lại dành để thực hiện dự án tu bổ đình, chùa và các công trình phúc lợi của địa phương.

Vụ bán “cụ” sưa 26 tỷ đồng: Mỗi người dân được chia 10 triệu ảnh 1

Cây sưa quý vốn được cả thôn quan tâm. Thôn từng quấn vòng sắt xung quanh thân để bảo vệ cây, đề phòng bị cưa trộm.

Vụ bán “cụ” sưa 26 tỷ đồng: Mỗi người dân được chia 10 triệu ảnh 2

Cây sưa trước khi bị chặt hạ.

Vụ bán “cụ” sưa 26 tỷ đồng: Mỗi người dân được chia 10 triệu ảnh 3

"Cụ" sưa 200 tuổi bật rễ

Vụ bán “cụ” sưa 26 tỷ đồng: Mỗi người dân được chia 10 triệu ảnh 4
Vụ bán “cụ” sưa 26 tỷ đồng: Mỗi người dân được chia 10 triệu ảnh 5

 Việc chặt hạ cây sưa được tiến hành trước sự chứng kiến của người dân trong thôn.

Trước đó, cuối năm 2016, UBND xã Hà Mãn đã bán đấu giá cây sưa này với giá 24,5 tỷ đồng nhưng người dân trong thôn không đồng ý vì cho rằng giá đó quá rẻ, dẫn tới phản đối, ẩu đả.

Theo Dân trí