(BĐT) - Theo số liệu trên Hệ thống thông tin về đầu tư nước ngoài, tính từ đầu năm đến ngày 20/8/2016, vốn thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Hải Phòng là địa phương thu hút được nhiều vốn FDI nhất trong 8 tháng năm 2016. Ảnh: Lương Cao Dũng

Hải Phòng là địa phương thu hút được nhiều vốn FDI nhất trong 8 tháng năm 2016. Ảnh: Lương Cao Dũng

Cũng trong khoảng thời gian này, cả nước có 1.619 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 9,795 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2015; 770 dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,571 tỷ USD, bằng 83,7% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là 14,366 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015.

8 tháng năm 2016, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành, lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực có sức hút lớn nhất khi có 678 dự án đầu tư đăng ký mới và 551 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10,53 tỷ USD, chiếm 73,3% tổng vốn đầu tư.

Về đối tác đầu tư, đã có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 8 tháng năm 2016. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 4,8 tỷ USD, chiếm 33,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; tiếp sau đó là Singapore và Nhật Bản.

Xét theo địa bàn đầu tư, Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất khi có 30 dự án cấp mới và 21 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 8 tháng là 2,02 tỷ USD. Hà Nội xếp thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,782 tỷ USD. Tiếp theo là Đồng Nai, Bình Dương...