(BĐT) - Ngày 29/5, Tổng công ty Viglacera - CTCP đấu giá thành công 120 triệu CP, với tổng giá trị CP bán được là 1.941 tỷ đồng, vượt 465 tỷ đồng so với dự kiến (1.476 tỷ đồng), nâng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 5.011 tỷ đồng.

Giá khởi điểm mỗi CP là 12.300 đồng. Giá đấu thành công cao nhất là 17.300 đồng/CP. Giá đấu thành công thấp nhất là 15.400 đồng/CP. Dự kiến, số tiền thu được từ cuộc đấu giá này sẽ được bổ sung vào vốn lưu động cho Viglacera và thực hiện đầu tư vào 4 dự án.