Vốn điều lệ của Vietcombank dự kiến sẽ tăng thêm hơn 3% so với mốc hiện tại.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 3/1/2019 đã có công văn chấp thuận việc chào bán riêng lẻ của Vietcombank với lô cổ phần đầu tiên cho đối tác chiến lược nước ngoài. Theo đó, ngân hàng quốc doanh này sẽ bán lượng cổ phần tương ứng khoảng 3% vốn điều lệ hiện tại, với tổng giá trị bán có thể đạt trên 270 triệu USD tính theo thị giá cổ phiếu VCB.

Trước đó ngày 28/12/2018, ngân hàng này cũng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là Quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore (GIC) và cổ đông chiến lược hiện tại của Vietcombank - Mizuho. Trong đó, GIC dự kiến sẽ nắm 2,55% cổ phần tính theo vốn điều lệ sau giao dịch, còn Mizuho sẽ mua số cổ phần còn lại để cân bằng và giữ tỷ lệ sở hữu 15% sau phát hành.

Theo hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước đầu tháng 10/2018, Vietcombank dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa gần 360 triệu cổ phần (tương đương10% vốn điều lệ). Trong đó, ngân hàng này dự kiến bán cho đối tác chiến lược (Ngân hàng Mizuho Nhật Bản) gần 54 triệu cổ phiếu để cổ đông này giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 15% sau phát hành. Phần còn lại, Vietcombank sẽ phát hành gần 306 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư khác, tương đương tỷ lệ 7,73%.

Ngân hàng Nhà nước cuối tháng 9/2018 cũng đã chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn điều lệ từ 35.978 tỷ lên 39.575 tỷ đồng. Quyết định này đưa ra theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tỷ lệ 10% đã được các cổ đông Vietcombank thông qua tại phiên họp thường niên 2017.

Theo Vnexpress