(BĐT) - Dự án đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn là dự án cấp bách phải hoàn thành trong tháng 9/2020, đồng bộ với tiến độ phát điện của nhà máy này. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, hiện vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng có thể ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành Dự án.

Cụ thể, trao đổi với Báo Đấu thầu, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết về cơ bản mặt bằng về phần móng đã xong hết, hiện chỉ còn vướng mắc vị trí móng số 28 (xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) dù hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng từ tháng 6/2020.

Về hành lang tuyến, trên địa bàn Thanh Hóa, hiện còn 12 hộ tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn ở một số khoảng cột chưa nhận tiền, do đang tranh chấp đất với rừng phòng hộ. Bên cạnh đó, tại xã Trường Lâm, 10 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, trong đó, 5 hộ có đất thuộc diện di dân năm 1995 chưa được phê duyệt phương án bồi thường đất ở.

Đối với tỉnh Nghệ An, tại các khoảng cột 60-61 (tuyến 1) và khoảng cột 58-59 (tuyến 2), còn 3 hộ dân có nhà, công trình xây dựng trái phép trên đất trong hành lang. Tại huyện Quỳnh Lưu, còn 34 hộ dân chưa ký phương án bồi thường, lý do các hộ đề nghị được bồi thường, hỗ trợ diện tích đất ảnh hưởng trong hành lang theo hiện trạng thực tế là đất trồng cây lâu năm…

Dự án đường dây 500 KV đấu nối truyền tải công suất của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung là đơn vị thay mặt Tổng công ty quản lý điều hành Dự án. Đây là dự án điện cấp bách, nhằm giải tỏa công suất của Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.