• Vẫn“tắc” mặt bằng đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn

    21/08/2020 15:30

    (BĐT) - Dự án đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn là dự án cấp bách phải hoàn thành trong tháng 9/2020, đồng bộ với tiến độ phát điện của nhà máy này. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, hiện vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng có thể ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành Dự án.

chuyên đề

Kết nối đầu tư