(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu (CP) riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 do TPBank tổ chức ngày 22/4/2016, Ngân hàng sẽ phát hành riêng lẻ 29,2 triệu CP ưu đãi cổ tức cho Công ty Tài chính quốc tế (IFC) với mức giá 13.800 đồng/CP. Số tiền thu về tương ứng đạt 403 tỷ đồng.

Theo điều khoản phát hành, CP được ưu tiên thanh toán cổ tức trước tất cả các loại cổ phần khác với mức cố định 8,5%/năm. Ngoài ra, CP có thể chuyển đổi sang CP phổ thông khi IFC có yêu cầu trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày phát hành. CP không bị hạn chế chuyển nhượng, đồng thời có thể được hoàn trả (yêu cầu TPBank mua lại) trong một số trường hợp theo quy định. Hiện những thông tin trong hợp đồng giữa 2 bên vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa chấp thuận chủ trương tăng vốn của TPBank.