(BĐT) - Dự án Xây dựng Trường Mầm non Phú Thuận có tổng mức đầu tư 83,578 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng từ vốn vay theo chương trình huy động vốn đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố được UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014.

Dự án được chia thành 13 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu đấu thầu rộng rãi, gồm Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và tổng dự toán, Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp – lắp đặt thiết bị (bao gồm giám sát công tác thử tĩnh tải cọc) và Gói thầu Mua sắm thiết bị; còn lại đều thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 7 được giao làm bên mời thầu.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND TP.HCM phê duyệt, quý III - IV/2017 sẽ có 6 gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong đó có 1 gói thầu xây lắp và 5 gói thầu tư vấn.

Quý III/2018, Bên mời thầu sẽ  tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu, gồm: Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu Thiết bị; Gói thầu Thiết bị.

Riêng Gói thầu Kiểm toán, Bên mời thầu sẽ thực hiện vào quý I/2019 với hình thức chỉ định thầu…