(BĐT) - UBND TP.HCM vừa ban hành Quy chế quản lý và xử lý vật tư thu hồi được từ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cũ trong quá trình thực hiện dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa mới; các công trình xây mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp công viên, cây xanh.
TP.HCM sẽ đấu giá vật tư thu hồi trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy... Ảnh: Tường Lâm

TP.HCM sẽ đấu giá vật tư thu hồi trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy... Ảnh: Tường Lâm

Theo quy chế này, Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển vật tư thu hồi giữa Sở Giao thông vận tải (GTVT) và UBND các quận, huyện; giữa UBND các quận, huyện. Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền Giám đốc Sở GTVT và Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định thanh lý, điều chuyển vật tư thu hồi giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; quyết định giá khởi điểm để bán đấu giá hoặc bán chỉ định vật tư thu hồi (đối với vật tư thu hồi của một lần xử lý có giá trị dưới 50 triệu đồng).

Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý tổ chức thực hiện việc tháo dỡ, thu hồi, vận chuyển và sử dụng lại vật tư thu hồi trong phạm vi các công trình được giao quản lý; tổ chức triển khai việc thực hiện xử lý vật tư thu hồi.