(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Đường từ thị trấn Đak Đoa - huyện Đak Đoa đi xã Ia Băng - huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Thuận Nguyên - Hà Mỹ Hưng trúng gói thầu hơn 72 tỷ đồng

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng.

Theo Quyết định phê duyệt số 09/QĐ-BQLDA ngày 08/02/2017, giá trúng thầu của nhà thầu Liên danh là gần 72.100 triệu đồng, giá gói thầu là hơn 76.325 triệu đồng, giảm 4.225 triệu đồng qua đấu thầu rộng rãi trong nước, đạt tỷ lệ tiết kiệm tương đương 5,5%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 140 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên có mã số đăng ký kinh doanh là 5900371373, ngày đăng ký kinh doanh 6/3/2006, có vốn điều lệ là 9 tỷ đồng, có địa chỉ tại số 26 Trần Khánh Dư, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai. Năm 2016, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên đã trúng 10 gói thầu với tư cách là nhà thầu độc lập và thành viên của nhà thầu liên danh. Cả 10 gói thầu này đều nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Còn Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng có mã số đăng ký kinh doanh 3000352617, ngày đăng ký kinh doanh 20/10/2014, có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, có địa chỉ trụ sở tại xóm 6, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.