Ba phiên bán đấu giá thoái vốn diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong tháng 1-2020 đều bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán, thu về hơn 341 tỷ đồng. Thông tin trên được HNX cho biết vào chiều 3-2.
Một phiên đấu giá cổ phần tại HNX. Ảnh: Internet

Một phiên đấu giá cổ phần tại HNX. Ảnh: Internet

Đó là các phiên bán đấu giá thoái vốn tại Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong 3 phiên này đạt hơn 9,9 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 52 triệu cổ phần, gấp 5 lần số cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá của 3 phiên đạt hơn 9,9 triệu cổ phần, đạt tỷ lệ thành công là 100%.

Đáng chú ý, giá chốt của phiên đấu giá Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam gấp 3,2 lần so với giá khởi điểm.

Tổng số tiền thu được của 3 phiên đấu giá trong tháng đạt hơn 341 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm hơn 133 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2019, số phiên đấu giá tháng 1-2020 tăng 2 phiên, khối lượng cổ phần chào bán tăng gấp 14 lần, số cổ phần trúng giá tăng 17 lần, tổng số tiền trúng giá tăng 47 lần.

Theo Hà Nội Mới