TP.HCM đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa chấp thuận thực hiện đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đến hết năm 2020. Theo đó, Sở Giao thông vận tải được giao xây dựng tiêu chí và lập danh mục các địa điểm trọng yếu, bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an ninh, chính trị; trình UBND Thành phố trong tháng 6/2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đối với các công trình mới nhận bàn giao trong năm hoặc đang tạm thời quản lý, chỉ thực hiện đặt hàng cho đến hết thời gian bảo hành công trình. Đối với các công trình hư hỏng đột xuất cần sửa chữa ngay nhưng có giá trị lớn hơn 1 tỷ đồng phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản…       

Trần Kiên