Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2017

Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong 6 năm qua nhờ 'trợ lực' từ nhiều yếu tố.