Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

(BĐT) - Sáng 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bắt đầu họp phiên thứ 28. Ngay sau khai mạc, UBTVQH đã cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội (KTXH).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu họp phiên thứ 28 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Quang Khánh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu họp phiên thứ 28 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Quang Khánh

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, các mục tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2018 cơ bản được hoàn thành, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của 3 năm của giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản là tích cực và đúng hướng.

Trong những tháng còn lại của năm 2018, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trọng tâm vào đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ mục tiêu tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả cách mạng công nghiệp 4.0...

Nhiều ý kiến tại Phiên họp đánh giá cao kết quả điều hành kinh tế, đồng tình với những kết quả đạt được về tình hình KTXH trong báo cáo của Chính phủ; cho rằng những kết quả này đã tạo hiệu ứng lan tỏa, tạo niềm tin sâu sắc trong lòng người dân và bạn bè quốc tế...

Minh Thư