Giảm tiền thuê đất cho Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc giảm tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Để thực hiện việc giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn UBND TP. Hà Nội thực hiện giảm tiền thuê đất cho Công ty giai đoạn 2010 - 2015; từ năm 2016 về sau Công ty thực hiện nộp tiền thuê đất theo quy định.

Trước đó, tại Công văn số 5463/BTC-QLCS ngày 26/4/2017 gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương có ngành nghề kinh doanh là sản xuất phim tài liệu, khoa học bằng chất liệu phim nhựa 35mm và băng video; sản xuất các chương trình đĩa hình phục vụ đồng bào các dân tộc miền núi…                

Trung Hiếu