Đưa cơ chế đầu tư xử lý nước thải y tế vào Nghị định về PPP

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về cơ chế đặc thù về đầu tư xử lý nước thải y tế trong các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Y tế làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) để đưa các nội dung về cơ chế đầu tư xử lý nước thải y tế trong các cơ sở y tế công lập vào nội dung Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức PPP (Dự thảo Nghị định sửa đổi).

Trường hợp các nội dung đặc thù của cơ chế đầu tư xử lý nước thải y tế trong các cơ sở y tế công lập nếu không được quy định cụ thể trong Nghị định, Phó Thủ tướng đề nghị có quy định nguyên tắc, chủ trương để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Y tế về cơ chế đặc thù trong đầu tư xử lý nước thải y tế trong các cơ sở y tế công lập và lưu ý các vấn đề đặc thù trong đầu tư theo hình thức PPP trong các ngành, lĩnh vực khác trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.             

 

Hải Đăng