(BĐT) - Kho bạc Nhà nước Hà Nội (KBHN) cho biết, năm 2015, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) của TP. Hà Nội thực hiện so với dự toán là 158.341 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 111,75%. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đại diện KBHN cho biết, thời điểm tháng 12 và tháng 1 hàng năm là thời gian cao điểm của hệ thống kho bạc. Trong thời gian này, bình quân mỗi ngày, số tiền hệ thống KBHN thanh toán lên tới 3.000 tỷ đồng với hàng vạn chứng từ được xử lý. Tuy nhiên, công tác thu chi tiền mặt trong hệ thống KBHN luôn bảo đảm đáp ứng kịp thời, chặt chẽ, đúng chế độ.

Trong năm 2015, đội ngũ cán bộ kiểm ngân của KBHN đã trả lại 491 món tiền khách nộp thừa với tổng giá trị là 908 triệu đồng. Năm 2016, một trong những mục tiêu quan trọng mà KBHN sẽ tập trung thực hiện là vận hành chương trình thanh toán song phương điện tử, hướng tới việc giảm thời gian, giấy tờ và chi phí trong hoạt động thu chi NSNN.