Thanh Hóa: Đấu giá 34 lô đất ở Khu dân cư Cầu Đá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại Khu dân cư Cầu Đá tĩnh thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Các lô đất thuộc mặt bằng quy hoạch tỷ lệ 1/500 đất ở Khu dân cư Cầu Đá tĩnh thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt theo Quyết định 1459/QĐ-UBND ngày 18/8/2021; mục đích sử dụng là đất ở, thời gian sử dụng lâu dài.

Diện tích mỗi lô đất từ 100 - 193,8 m2. Giá khởi điểm từ 650 triệu đồng đến 2,425 tỷ đồng/1 lô đất. Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 38,56 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng duy nhất; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín phát hành; trong đơn cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ, đúng thời hạn nộp tiền theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá.

Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 20/10/2022 tại Hội trường UBND xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Chuyên đề