(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (Hà Nội) vừa cho biết, trong tháng 5/2019 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi 5 gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng dự toán của 5 gói thầu này là 103,821 tỷ đồng. Trong đó, có 2 gói thầu được đấu thầu qua mạng gồm: Gói thầu 02 TS2: Mua sắm máy chiếu, màn chiếu theo phương thức tập trung (đợt 2) năm 2019 (giá gói thầu 8,824 tỷ đồng); Gói thầu 03 TS2: Mua sắm máy photocopy, máy scan theo phương thức tập trung (đợt 2) năm 2019 (giá gói thầu 5,583 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

3 gói thầu được đấu thầu rộng rãi không qua mạng gồm: Gói thầu 01/TS2: Mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung (đợt 2) năm 2019 (giá gói thầu 39,284 tỷ đồng); Gói thầu 04/TS2: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ theo phương thức tập trung (đợt 2) năm 2019 (giá gói thầu 25,681 tỷ đồng); Gói thầu 05/TS2: Mua sắm bàn ghế học sinh theo phương thức tập trung (đợt 2) năm 2019 (giá gói thầu 24,447 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày