Bán đấu giá 85,9% vốn điều lệ Vicosa

(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ thực hiện bán đấu giá 214.755 cổ phần, tương đương 85,9% vốn điều lệ của Công ty CP Đại lý Hàng Hải - Vinacomin (Vicosa) với giá khởi điểm là 100.000 đồng/CP, bằng mệnh giá.

Năm 2016, Vicosa đạt 144,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 25% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2,8 tỷ đồng, trong khi năm 2015 Công ty lỗ hơn 2,5 tỷ đồng. Vicosa có vốn điều lệ thực góp là 25 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa… Địa điểm tổ chức đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào lúc 8h30 ngày 2/2.

Thế Anh