Bán đấu giá 24% vốn điều lệ Nước sạch Hòa Bình

(BĐT) - Ngày 26/2, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện bán đấu giá 1,603 triệu cổ phần Công ty CP Nước sạch Hòa Bình (tương ứng 24% vốn điều lệ) mà đơn vị này nắm giữ với giá khởi điểm là 12.100 đồng/CP (mệnh giá 10.000đ/CP)

Năm 2016, Nước sạch Hòa Bình đạt 48 tỷ đồng doanh thu thuần và 2,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 6,6% và 9% so với năm 2015. Tại thời điểm 30/12/2016, tổng tài sản Công ty đạt 267,7 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 183 tỷ đồng. Công ty có vốn điều lệ hơn 66,7 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác xử lý và cung cấp nước; sản xuất nước sạch, nước tinh khiết đóng chai....            

Thế Anh