3 nhà đầu tư đấu giá thành công 5.213.830 cổ phần Công ty Cấp nước Kon Tum

(BĐT) - Ngày 26/9/2018, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum. Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum (Công ty Cấp nước Kon Tum) có vốn điều lệ 83,302 tỷ đồng.
3 nhà đầu tư đấu giá thành công 5.213.830 cổ phần Công ty Cấp nước Kon Tum

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 5.213.830 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần chào bán tương đương 62,59% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Công ty. Mức giá khởi điểm là 12.700 đồng/cổ phần.

3 nhà đầu tư (1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân) đã đấu giá thành công 5.213.830 cổ phần, với giá đấu bình quân thành công là 12.718 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là 66.309.841.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum là công ty duy nhất cung cấp nước sạch tại tỉnh Kon Tum. Công ty sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân địa bàn thành phố Kon Tum và các huyện, xã lân cận. Ngoài ra, Công ty còn sản xuất nước đóng bình 20 lít, xây dựng và lắp đặt các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân, các tổ chức, công ty trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

HNX