Phấn đấu giao hết vốn trái phiếu chính phủ trước 30/9/2017

(BĐT) - Lý giải việc giao vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2017 đến nay mới được khoảng 10% kế hoạch được giao, ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, một trong những nguyên nhân lớn là do thay đổi trong quy định của pháp luật liên quan đến phân bổ vốn TPCP sau khi Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) 2015 có hiệu lực. 

Trước đây, nguồn vốn TPCP thực hiện theo giai đoạn. Theo Luật NSNN, vốn TPCP được coi như vốn NSNN, lập trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020. Năm 2017, Quốc hội đã giao 50 nghìn tỷ đồng, cơ bản chia làm 2 khoản. Thứ nhất là tiếp tục bố trí cho dự án chuyển tiếp (đã giao hơn 5.000 tỷ đồng ngay từ đầu năm, hoàn toàn có thể giải ngân được ngay nếu dự án thực hiện và có khối lượng). Còn lại hơn 44 nghìn tỷ đồng là cho dự án khởi công mới và điều kiện bắt buộc để được giao vốn là phải phê duyệt được báo cáo nghiên cứu khả thi và để phê duyệt được phải thực hiện thủ tục khá lâu, nhất là đối với vốn TPCP đa số là dự án nhóm A.

Theo ông Phương, thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP, Bộ KH&ĐT đang tổng hợp những dự án vốn TPCP đã hoàn thiện thủ tục đầu tư để giao vốn ngay. Số dự án còn lại phấn đấu giao vốn hết trước 30/9/2017.              

Minh Thư