Năm 2014, bội chi ngân sách "vượt rào" 25.300 tỷ đồng

Năm 2014, bội chi Ngân sách Nhà nước là hơn 249.300 tỷ đồng, bằng 6,3% GDP, vượt hơn 25.300 tỷ đồng so với mức Quốc hội phê duyệt. Điều đáng nói, số bội chi Ngân sách Nhà nước năm 2014 đã lớn hơn chi đầu tư phát triển hơn 910 tỷ đồng.
Năm 2014, bội chi ngân sách "vượt rào" 25.300 tỷ đồng


Vietnam+