(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam (Sowatco, mã chứng khoán: SWC) ghi nhận doanh thu đạt 59,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 130,5% và 740% so với quý IV/2019.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 153,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 149,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 70,1% và 115,8% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Tổng công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 390,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 88,5 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 168,5% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020, lợi nhuận tăng chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong khi các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, trái với lo ngại đầu năm, hoạt động vận tải đường thủy nội địa năm 2020 lại cho thấy dấu hiệu khởi sắc.