#Sowatco
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sowatco đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng năm 2023

(BĐT) - Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam (Sowatco) vừa công bố tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Theo đó, năm 2023, Tổng công ty đạt mục tiêu doanh thu đạt hơn 1.029 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái; lợi nhuận sau thuế gần 273 tỷ đồng, tăng 29%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Sowatco báo lãi 184,7 tỷ đồng năm 2021, tăng trưởng 24%

(BĐT) - Tổng Công ty đường sông miền Nam (Sowatco - mã chứng khoán SWC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 162,5 tỷ đồng, tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí vốn tăng cao lên đến 28,3% cũng là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 33% xuống còn hơn 40,1 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí khác, Sowatco báo lãi ròng quý IV/2021 gần 39 tỷ đồng, giảm 28,5%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lợi nhuận 9 tháng/2021 của Sowatco tăng 54%

(BĐT) - Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam (Sowatco) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu đạt 156,1 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp của Sowatco giảm 14%.
Sowatco báo lãi tăng trưởng hơn 115%

Sowatco báo lãi tăng trưởng hơn 115%

(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam (Sowatco, mã chứng khoán: SWC) ghi nhận doanh thu đạt 59,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 130,5% và 740% so với quý IV/2019.