(BĐT) - Theo số liệu của Bộ KH&ĐT, 6 tháng đầu năm 2019 có 66.958 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký 860.195 tỷ đồng, tăng 3,8% về số lượng DN và 32,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. 

Hoạt động dịch vụ khác; kinh doanh bất động sản; sản xuất phân phối điện, nước, gas là 3 lĩnh vực có tỷ lệ DN thành lập mới tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2018. Ngược lại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; dịch vụ lưu trú và ăn uống; vận tải kho bãi là 3 lĩnh vực có tỷ lệ DN thành lập mới giảm mạnh nhất.

Số doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng 31,5% ảnh 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, có 21.617 DN quay trở lại hoạt động, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lĩnh vực vận tải kho bãi; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế…; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc có tỷ lệ DN quay lại hoạt động tăng mạnh nhất.

Tổng vốn đăng ký tăng thêm trong 6 tháng năm 2019 đạt 1.310.328 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Trung bình cứ 10 DN đăng ký thay đổi vốn thì có 9 DN đăng ký tăng vốn.

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, so với cùng kỳ năm trước, số DN giải thể tăng 18,1%; DN tạm ngừng kinh doanh tăng 17,4%; DN ngừng hoạt động chờ giải thể tăng 19,5%.