(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 4/5 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức bán đấu giá hơn 1,1 triệu cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa (tương đương 45,72% vốn điều lệ). Giá khởi điểm một cổ phần là 45.300 đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng khu công nghiệp... Về kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận năm 2019 của Công ty đạt lần lượt 37 tỷ đồng và 1,56 tỷ đồng giảm 23% và 16% so với năm 2018. Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty đạt 132,8 tỷ đồng; trong đó, nợ phải trả chiếm 79%.

Đầu tháng 1/2020, lô cổ phần nêu trên đã được SCIC đưa ra đấu giá tại HNX. Tuy nhiên, phiên đấu giá phải hủy vì không có nhà đầu tư đăng ký tham dự.