Đối với Vinamilk, phương án thoái vốn sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Năm 2018, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đề ra kế hoạch tổng doanh thu 7.892 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 5.436 tỷ đồng.

Về mặt doanh thu, kế hoạch năm 2018 tăng trưởng không bao nhiêu so với con số 7.455 tỷ đã thực hiện năm 2017, song lợi nhuận thì tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng, ứng mức tăng 16,8%.

SCIC lên kế hoạch bán vốn tại 121 đơn vị, lãi 5.436 tỷ năm 2018 ảnh 1

Tổng công ty cũng công bố danh sách 121 doanh nghiệp cần thoái vốn trong năm 2018. Trong đó đa phần là chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2017 sang hoặc bán bổ sung vốn. Mới đây, SCIC đã bán thành công gần 30% vốn tại CTCP Nhựa Bình Minh thu về 2.331 tỷ đồng.

Riêng với Vinamilk, tổng công ty sẽ thực hiện bán theo chỉ đạo của Chính phủ.

Xem danh sách SCIC thoái vốn tại đây

Theo NDH