(BĐT) - Kết thúc quý I/2020, Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (Saigon Cargo) ghi nhận doanh thu thuần đạt 183,6 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp đạt 146,2 tỷ đồng, tăng 7,3% so với quý I/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 17 tỷ đồng xuống 16,3 tỷ đồng, trong khi Công ty không mất chi phí bán hàng. Các khoản doanh thu và chi phí khác chiếm giá trị không đáng kể. Theo đó, Saigon Cargo ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng tăng trưởng 8,6%, lần lượt đạt 129,5 tỷ đồng và 121,5 tỷ đồng.

Theo Báo cáo thường niên 2019, Saigon Cargo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 thận trọng trước những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19. Cụ thể, mục tiêu tổng doanh thu đạt 725 tỷ đồng, giảm 5% so với kết quả năm 2019; lợi nhuận trước thuế ước giảm 7%, đạt 500,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2020, Công ty đã thực hiện được 25,3% kế hoạch doanh thu và gần 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm.