• Saigon Cargo báo lãi quý I/2020 tăng trưởng 8,6%

    24/04/2020 08:27

    (BĐT) - Kết thúc quý I/2020, Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (Saigon Cargo) ghi nhận doanh thu thuần đạt 183,6 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp đạt 146,2 tỷ đồng, tăng 7,3% so với quý I/2019.

chuyên đề

Kết nối đầu tư