Theo nghị quyết HĐQT CTCP Nhựa Rạng Đông (RDP), Công ty sẽ phát hành hơn 4,71 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiền quyền là 1:0,26.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Giá phát hành được tính toán trên cơ sở giá giao dịch bình quân trên thị trường của 10 phiên gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền, tỷ lệ chiết khấu tối thiểu 30%. Thời gian dự kiến thực hiện trong nửa đầu năm 2016.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được RDP đầu tư mua trang thiết bị mới cho Dự án Nhà máy Nhựa Rạng Đông - Long An, với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ bổ sung vào vốn lưu động cho Công ty.

Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, giá cổ phiếu RDP đạt mức tăng 13,53%, đạt 30.200 đồng/CP.

Năm 2015, RDP đạt 1.131 tỷ doanh thu thuần, tăng 4,7% và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng 165% so với năm 2014, vượt 55% kế hoạch.

Theo ĐTCK