Quảng Trị: Đấu giá 86 lô đất tại huyện Gio Linh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Nam Phương và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 86 lô đất thuộc công trình Phát triển điểm dân cư xã Linh Hải, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị).

Các lô đất bán đấu giá có diện tích từ 293,1 m2 – 633,2m2/lô. Đơn giá khởi điểm đấu giá là 1,78 triệu đồng – 2,66 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 86 lô đất là 65,854 tỷ đồng.

Khách hàng tham gia đấu giá sẽ nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 21/6 – 27/6/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp. Thời gian công bố giá vào ngày 9/7/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư