(BĐT) - Ngay sau khi Báo Đấu thầu có bài phản ánh: “Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn (Quảng Nam): Không bán HSMT vì thời tiết”, Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu của UBND tỉnh Quảng Nam đã có Văn bản đề nghị UBND huyện Quế Sơn chấn chỉnh công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban quản lý này.
Sự việc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn không bán HSMT cho nhà thầu đã được Báo Đấu thầu phản ánh. Ảnh: Nhã Chi

Sự việc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn không bán HSMT cho nhà thầu đã được Báo Đấu thầu phản ánh. Ảnh: Nhã Chi

Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu của UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung được quy định tại Công văn số 01/CV-TKTGSĐT ngày 6/9/2016 của Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu. Theo đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn phải đảm bảo đầy đủ HSMT để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu (cụ thể, chuẩn bị tối thiểu 10 bộ HSMT trước thời điểm bán HSMT). Đặc biệt, nghiêm cấm các hành vi trốn tránh hoặc chậm trễ trong việc phát hành HSMT.

“Trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP (hành vi cản trở đối với nhà thầu, bao gồm việc hạn chế mua HSMT sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 - 5 năm)”, Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu nêu rõ.

Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu của UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND huyện Quế Sơn có trách nhiệm báo cáo chi tiết quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng hạng mục giao thông, san nền, thoát nước giao thông, thoát nước thải, cây xanh thuộc Dự án Khu dân cư và bố trí tái định cư thôn 3, xã Hương An. Báo cáo gửi về Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu và Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.