(BĐT) - Ngày 26/7, Công ty CP Vận tải xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã chứng khoán: PJT) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%. Với hơn 15,36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 18,42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 25/8.

Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến phát hành 7,68 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 12/8 đến ngày 9/9.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 157,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 5%.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 692,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 25,2 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành 22,8% chỉ tiêu doanh thu và 25% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.