(BĐT) - Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam (mã chứng khoán: PAC) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu 737,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 46,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,8% và 33,8% so với cùng kỳ 2019.

Công ty cho biết, lợi nhuận tăng do doanh thu tiêu thụ tăng 9%, giá vật tư đầu vào chì, kẽm giảm so với cùng kỳ làm cho giá vốn hàng bán giảm, ngoài ra Công ty tăng cường công tác kiểm soát chi phí nên chi phí quản lý giảm 23%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.242,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 103,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,9% và 10,2% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2020, Coogn ty đặt kế hoạch doanh thu là 3.670 tỷ đồng, lợi nhuận là 205 tỷ đồng và cổ tức không thấp hơn 15%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 65,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.