(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên chuẩn bị bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 90 lô đất thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 7, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (giai đoạn 1). Tổng giá khởi điểm là 136,273 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng diện tích khu đất là 12.494,32 m2 (đã được giải phóng mặt bằng và san nền), chia thành 90 lô đất ở đô thị. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa đang tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản nêu trên. Được biết, 90 lô đất được phân thành nhiều đợt để bán đấu giá. Sau khi lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản, Trung tâm sẽ làm việc với tổ chức được lựa chọn để triển khai cụ thể các đợt đấu giá theo nội dung hợp đồng bán đấu giá. Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá được phát hành tới ngày 8/4/2022.