Thanh tra Trung tâm Y tế Thị xã Thái Hòa, Nghệ An: Phát hiện sai phạm trong đấu thầu

(BĐT) - Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa, Nghệ An của Thanh tra tỉnh Nghệ An cho thấy, có nhiều sai sót trong đấu thầu tại một số công trình xây dựng do Trung tâm làm chủ đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quyết toán sai khối lượng

Qua kiểm tra 3 công trình do Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư với số tiền được kiểm tra là hơn 11,5 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã phát hiện số tiền sai phạm hơn 231,5 triệu đồng. Cụ thể, Công trình phụ trợ phục vụ điều trị bệnh nhân HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú của Trung tâm đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với giá trị quyết toán là hơn 486 triệu đồng; giá trị xây lắp được kiểm tra hơn 443 triệu đồng. Công trình này do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đức An lập khảo sát thiết kế, Công ty TNHH Xây dựng và Khoáng sản Hoàng Thắng trúng thầu thi công. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về nghiệm thu, quyết toán khống khối lượng với số tiền hơn 9,1 triệu đồng.

Đối với Công trình cơ sở vật chất của Trung tâm, (gồm Gói thầu số 01 và Gói thầu số 02), giá trị dự toán được phê duyệt là hơn 13 tỷ đồng. Công trình này do Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Trung Đô làm tư vấn quản lý dự án, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Phú lập khảo sát thiết kế, Công ty TNHH Hoàng Linh trúng thầu thi công cả 2 gói thầu. Công trình đã được thi công xong, bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2012, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa trình cấp có thẩm quyền để phê duyệt quyết toán hoàn thành, chậm 45 tháng so với hợp đồng.

Cũng qua quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An phát hiện, trong quá trình thực hiện, Gói thầu số 02 được chia thành 2 gói thầu số 2a và 2b. Đến thời điểm thanh tra đã thi công xong Gói thầu số 01 và Gói thầu số 2a: Cung cấp, lắp đặt 41 loại thiết bị văn phòng; Gói thầu số 2b: Cung cấp trang thiết bị y tế thì không thực hiện. Tuy nhiên, do không có nhu cầu nên Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị Gói thầu số 2a chỉ cung cấp 25 trong số 41 loại thiết bị, với giá trị đề nghị quyết toán là hơn 1,4 tỷ đồng, giá trị hợp đồng là hơn 1,6 tỷ đồng. Qua kiểm tra, số thiết bị cung cấp, lắp đặt đã được cung cấp từ năm 2013, nhưng tại thời điểm thanh tra có một số thiết bị không được đưa vào sử dụng ngay mà vẫn để trong kho.

Đối với Gói thầu số 01, giá trị xây lắp đề nghị quyết toán A-B là hơn 9,6 tỷ đồng. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về nghiệm thu, quyết toán sai khối lượng, đơn giá với số tiền sai phạm là hơn 192 triệu đồng. 

Quyết toán khi chưa được phê duyệt

Thanh tra tỉnh Nghệ An còn phát hiện tại một công trình do Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư có hiện tượng công trình đã nghiệm thu, quyết toán nhưng chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Cụ thể là trường hợp của công trình Nhà chức năng 6 phòng Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa. Công trình này đã nghiệm thu, quyết toán A-B nhưng chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với giá trị dự toán hơn 2 tỷ đồng. Công trình này do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đức An lập khảo sát thiết kế, Công ty TNHH Xây dựng và Khoáng sản Hoàng Thắng trúng thầu thi công.

Ngoài các công trình nêu trên, Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa còn làm chủ đầu tư công trình Đường dây và Trạm biến áp 100KVA-10(22)/0.4Kv, tuy nhiên do công trình này đang được thi công nên Đoàn thanh tra không tiến hành kiểm tra.

Với những vi phạm bị phát hiện qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An  kiến nghị Sở Tài chính Nghệ An khi thẩm tra phê duyệt dự toán thực hiện giảm giá trị quyết toán Gói thầu số 01 thuộc Dự án Xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa số tiền hơn 192 triệu đồng.

Bích Khánh