#Cung cấp trang thiết bị y tế
Hướng dẫn triển khai Nghị quyết 30 và Nghị định 07 gỡ vướng về trang thiết bị y tế

Hướng dẫn triển khai Nghị quyết 30 và Nghị định 07 gỡ vướng về trang thiết bị y tế

(BĐT) - Bộ Y tế giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan của Bộ khẩn trương tổ chức thực hiện và ban hành các văn bản hướng dẫn để thống nhất thực hiện trong toàn ngành theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP (Nghị quyết 30) và Nghị định 07/2023/NĐ-CP (Nghị định 07) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.
Ảnh minh họa: Internet

Chính phủ ra quyết nghị về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế (TTBYT) và thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó cho phép thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2021 theo báo cáo quyết toán năm; yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu, sản xuất, nhập khẩu thuốc, TTBYT.