Hà Nội: Quận Hà Đông thu gần 100 tỷ đồng từ đấu giá 37 thửa đất

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Hà Đông vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội) tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 37 thửa đất tại khu tái định cư (TĐC) Dương Nội và TĐC Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo đó, 37 thửa đất tại khu TĐC Dương Nội và TĐC Kiến Hưng đã được đấu giáthành công. Cụ thể, tại khu TĐC Dương Nội có 35 thửa đất được đấu giá. Với 23 thửa đất nhóm 1, giá khởi điểm là 40,5 triệu đồng/m2, kết quả 23 thửa đất được đấu giá thành công, với mức giá cao nhất là 63,7 triệu đồng/m2, thấp nhất là 52,5 triệu đồng/m2. Đối với 10 thửa đất nhóm 2, giá khởi điểm là 36,5 triệu đồng/m2, kết quả 10 thửa đất được đấu giá thành công, với mức giá cao nhất là 48,8 triệu đồng/m2, thấp nhất là 45,5 triệu đồng/m2. Với 2 thửa loại 3, giá khởi điểm là 30,5 triệu đồng/m2, kết quả đấu giá thành công cả 2 thửa đất với 35,1 triệu đồng và 35 triệu đồng/m2.

Tại khu TĐC Kiến Hưng, nhóm 1 có 1 thửa đất được đấu giá, với mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng/m2, kết quả đấu giá thành công với mức giá là 44,5 triệu đồng. Đối với 1 thửa đất thuộc nhóm 2 có giá khởi điểm là 25,7 triệu đồng/m2, kết quả đấu giá thành công với mức giá là 42,7 triệu đồng.

Tổng tiền theo kết quả trúng giá của 37 thửa đất thuộc các khu TĐC Dương Nội và TĐC Kiến Hưng là hơn 96,1 tỷ đồng. Trong đó, giá trị theo giá khởi điểm gần 70,5 tỷ đồng; chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá trúng gần 25,7 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 23/4, Chi nhánh Phát triển quỹ đất Hà Đông đã tổ chức đấu giá thành công đối với 14 thửa đất ở tại các khu TĐC trên địa bàn phường Dương Nội. Kết quả, phiên đấu giá đã thu về tổng số tiền cho ngân sách ước đạt trên 51,4 tỷ đồng.

Theo Chính Văn
Kinh tế Đô thị