Ngày 9/5/2022, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại quận Tây Hồ, Hà Nội

(BĐT) - UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2022 như sau:
Ngày 9/5/2022, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại quận Tây Hồ, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư