(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 9/9/2021, đấu giá xe ô tô JAC tại Hà Nội ảnh 1