(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam ủy quyền như sau:
Ngày 9/9/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Vietinbank Chi nhánh Quảng Nam ảnh 1