(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/8/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:
Ngày 9/8/2021, đấu giá 3 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1